concentration camps 2 druhá světová válka (1939-1945) 2 dějiny 2 humanitarian women workers 2 humanitární pracovnice 2 koncentrační tábory 2 AIDS 1 AIDS (disease) 1 Czech authors 1 Evropanky 1 Indians 1 Indiáni 1 Jewish children 1 Jews 1 Nazis 1 Němci 1 World War (1939-1945) 1 adolescent psychology 1 behavioral disorders 1 boxers (sports) 1 boxeři 1 cestovatelé 1 children of Nazis 1 children of refugees 1 chronic diseases 1 chronické nemoci 1 coming to terms with the past 1 deníky 1 diaries 1 děti nacistů 1 děti uprchlíků 1 ethnologists 1 etnologové 1 executioners 1 forced labour camps 1 francouzští spisovatelé 1 fyzici 1 grandparents and children 1 healing 1 history 1 holocaust (1939-1945) 1 identita 1 identity 1 kati 1 kultura a společnost 1 křesťanské pojetí 1 letci 1 malíři 1 manželky 1 nacisté 1 neglect children 1 národnostní poměry 1 orphans 1 painters 1 parachute troopers 1 political persecution 1 politická perzekuce 1 politické vězeňkyně 1 poruchy chování 1 pracovní tábory 1 prarodiče a vnoučata 1 problem children 1 problem solving 1 problémové děti 1 protifašistický odboj 1 právní postavení 1 psychic trauma 1 psychická traumata 1 psychologie adolescentů 1 public welfare 1 publicistky 1 refugees 1 rodina 1 sebepřijímání 1 self-acceptance 1 sirotci 1 sociální péče 1 special education 1 speciální pedagogika 1 společenské postavení 1 teoretická fyzika 1 travellers 1 uprchlíci 1 uzdravování 1 vojenští parašutisté 1 vyrovnání se s minulostí 1 váleční zločinci 1 významné ženy 1 war criminals 1 women political prisoners 1 women publicists 1 zanedbávané děti 1 Češi a Němci 1 čeští spisovatelé 1 řešení problémů 1 Židé 1 ženy 1 židovské děti 1