interpretace a přijetí literárního díla 4 interpretation and reception of literature 4 literary criticism and history 4 literárněvědné rozbory 4 Czech literature 2 Czech poetry 2 English literature 2 anglická literatura 2 literary criticism 2 literary themes 2 literatura a věda 2 literature and science 2 literární kritika 2 literární náměty 2 společnost a politika 2 česká literatura 2 česká poezie 2 African Americans 1 Afroameričané 1 American literature 1 Australian literature 1 Christian saints 1 English fiction 1 German literature 1 South African literature 1 americká literatura 1 anglický román 1 animals 1 australská literatura 1 automobiles 1 automobily 1 cultural anthropology 1 detective literature 1 detektivní literatura 1 dějiny české literatury 1 dělníci 1 ecology 1 ekologie 1 environment 1 environmental aspects 1 environmental policy 1 environmentální aspekty 1 environmentální politika 1 history of Czech literature 1 intelektuální život 1 intelektuálové 1 intellectual life 1 intellectuals 1 irská válka za nezávislost (1919-1921) 1 jihoafrická literatura 1 journalism 1 journalists 1 kings and rulers 1 kultura a společnost 1 kulturní antropologie 1 křesťanští světci 1 literary semiotics 1 literatura 1 literatura a společnost 1 literature 1 literature and society 1 literární sémiotika 1 middle class 1 national economy 1 natural sciences 1 novináři 1 národní hospodářství 1 německá literatura 1 order 1 otroctví 1 panovníci 1 politics and government 1 přírodní vědy 1 slavery 1 social anthropology 1 social aspects 1 social problems 1 society and politics 1 sociální antropologie 1 sociální aspekty 1 sociální problémy 1 střední vrstvy 1 surrealism (literature) 1 surrealismus (literatura) 1 světová próza 1 světový názor 1 světový román 1 working class 1 world ficton 1 world prose literature 1 world view 1 zvířata 1 řád 1 životní prostředí 1 žurnalistika 1